Marcin Olkowicz

SAR

Kategorie:

Zaangażowany trener z pasją i wiarą w edukację uważną, bliską człowiekowi, odpowiadającą na wyzwania i potrzeby uczestników i branży.

Ma za sobą doświadczenia wielu projektów kierowanych do firm z sektora komunikacji marketingowej, organizacji pozarządowych i społeczności.

 

Specjalizuje się w warsztatach grupowych i sesjach indywidualnych skierowanych na pracę rozwojową, budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, wspierających motywację do zmiany, zwiększających zaangażowanie i wiarę we własne możliwości. Od wielu lat pracuje w obszarze uniwersalnych kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz umiejętności autoprezentacyjnych.

 

Absolwent kilku uczelni wyższych (wykształcenie ekonomiczne, psychologiczne i komunikacyjno-marketingowe). Doradca zawodowy, certyfikowany konsultant behawioralny DISCD3, trener biznesu związany z Ośrodkiem Intra, analityk transakcyjny 101AT Certificate. Wykładowca m.in. przedmiotu „Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej” na Collegium Civitas. Prowadzi także zajęcia na School of Form i UKSW.

 

Twórca wielu szkoleń, warsztatów i treningów autorskich. Autor wystąpień poświęconych innowacji i praktyce przekształcania idei w działania w oparciu o inspiracje oraz roli porażki w życiu zawodowym.

Od 2011 roku Chief Knowledge Officer SKM SAR – odpowiadający za tworzenie i rozwój edukacji w stowarzyszeniu (m.in. projekty „Szkoła Strategii Marki”, „Szkoła Marketingu Internetowego”, „The European Advertising Certificate”, „Szkoła Zarządzania Projektami w Komunikacji”, „Innovation Camp”, „MBS by Effie”). Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej (odpowiedzialny za współpracę sektora edukacji, rynku pracy i pracodawców sektora).